Nytt meddelande:
kan vi göra loggan större?

Nytt meddelande:
Hallååå????? jag behöver hjälp!

New message:
Nvm🤪

Kan vi gå igenom feedbacken under dagen?

Har du sett mina glasögon någonstans?

stör ej

Alvaro Turriago-Hoyos, Ulf Thoene, Surendra Arjoon (2016) Knowledge Workers and Virtues in Peter Drucker’s Management Theory
Aaron David Waller, Gillian Ragsdell (2012). The impact of e‐mail on work‐life balance
Cal Newport, Shankar Vedantam (2018) You 2.0: Deep Work. Hidden Brain
Sophie Leroy (2009) Why Is It so Hard to Do My Work?
Egen erfarhet med slack

Slack - Where work stops

Idag kräver företag, designbyråer, konstant tillgänglighet genom olika kommunikationsverktyg, slack är ett utav dem. Slack-tillgängligheten sträcker sig över de timmar designers faktiskt spenderar på kontoret. Poängen med elektroniska meddelanden kontra faktiska möten är möjligheten att ta in information när tid finns under arbetsdagen, samt en chans att ge ett mer korrekt svar som tänkts över.
Men svarar vi bara på dessa meddelanden när vi faktiskt har tid? Schemalägger vi en slack-tid och en tid då vi ägnar oss åt Deep work? Eller svarar vi snarare så fort meddelanden trillar in?
Vi ser frekvensen och på tiden det tar oss att svara på meddelanden som ett ett mått på hur effektivt och bra vi jobbar. Effektiviserar verktyget slack arbetsprocessen eller är den verkliga effekten ett mer ineffektivt arbete?

Peter Drucker 1909 – 2005
Managementkonsult och författare. Hans texter siade hur det moderna företaget skulle komma att se ut.

Peter Drucker förutsåg att människor i vårt tidevarv skulle skapa värde i sina jobb, inte genom kroppsarbete, utan genom sitt tänk. En sådan person kallas ibland för Knowledge worker. En som tänker sig igenom arbetsdagen. En sådan arbetare är inte sällan autonom, att komma på problemlösningar kräver en självständighet. En sådan arbetare förväntas komma på nya, bättre, lösningar och tänka utanför boxen. De ska också veta mer om sitt jobb än sina chefer.
Det är precis vad en designer är.
Vad designbyråer vill helst är att ge alla Knowledge workers/designers ett alias på slack, och sen låta en ändlös diskussion vecklas ut bra idéer sprudlar. Hierarkibyråerna är i stort sett döda. Istället för att en chef säger till vad en anställd ska göra vill de lägga samman alla designers hjärnor i en slack-kanal. Den största resursen de här byråerna sitter på är sina designers hjärnor.

Deep Work
(myntat av Cal Newport, datavetenskapsprofessor) sker när en arbetar utan distraktion på och samma uppgift under en längre tid. I läget Deep work producerar du bättre resultat, snabbare. Vissa pratar om Deep work som Deep think, för att det är just tänka man gör.

Designjobbet är ett hantverksjobb. Tidigare, innan digitalt hantverk fanns, var hantverkare medvetna om vikten av Deep work. De problemlösningar och tänket som behövs för ett sådans jobb kräver fullt fokus. Hantverkare och designers har alltid varit Knowledge workers.
En idé om design som finns är att det ändå inte går att jobba hela tiden, att inspirationen måste slå till. Det finns en idé om att designers behöver lite kaos runt om sig för att kunna vara kreativa, och att Deep work skulle hämma kreativiteten. Newport säger att inspirationen kan schemaläggas. Bör schemaläggas. Inga bra ideér kommer ur en hjärna som ströjobbar (Shallow work), istället för uppgiften den borde jobba på.
Så vad händer när vi får ett meddelande på slack? Det tar i snitt femton minuter att nå Deep work efter ett notisavbrott. Även om designern inte agerar på notisen och svarar, är notisen i sig är ett störningsmoment nog. Detta blir ett större problem när man kopplar ihop det med faktan att även när vi tror att vi arbetar djupt så kollar vi våra meddelanden. Bara lite snabbt. Det räcker för oss att plattformen slack ens finns. Att folk skriver på den är nog driv att vilja kolla. Inte ens stör-ej läget är nog. Bara det faktum att vi vet att slack finns stör vår förmåga att gå in i Deep work. Våra hjärnor stannar i Shallow work. Ett läge som är förödande för designprocessen.
Vi kollar inte bara för att hjärnan är så otroligt lättstörd. Utan också för att tiden det tar för oss att svara på meddelanden är det enda sättet vi som designers kan bevisa att vi jobbar hårt för våra medarbetare och chefer i realtid. När knowledge workers är autonoma blir de också sina egna chefer och assistenter samtidigt. Att svara snabbt och ofta blir således ett sätt att visa att man är bra på båda de jobben. Att vara bra på sitt jobb är något alla vill vara, även om det försämrar kvaliteten på deras riktiga uppgift, design.
Designers måste slutföra sin förra uppgift för att kunna fokusera på en ny. Slack-notiser stör hjärnan, och gör det omöjligt att ta sig an uppgifter, en i taget. Istället känner hjärnan att den har hur många ouppklarade uppgifter när den vet att det finns olästa meddelanden och meddelanden som inte ens kommit än.
Slack är ett verktyg med målet att effektivisera och förenkla arbete. Men i slack finns många inbyggda problem som tvärtom försvårar arbetsprocessen för designers. Ett kommunikationsverktyg bör finnas till för att användas så lite som möjligt. Men slack tar tid.
Vi måste göra ett skifte i vad vi tycker är effektivt arbete. Ett stört arbete är inte ett effektivt arbete. Genom klar kommunikation kring hur slack ska användas på byråer kan designers hantverka effektivt och kvalitativt. Av designers krävs också en ansträngning. Det tar tid att bli bra på Deep work och sann koncentration.